Niezatapialni Podaj Dalej
Niezatapialny Kanał RSS
Kontakt
Pytania do prawnika
iWebReader

Dodatkowy 10-dniowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym.  


Mam pytanie odnośnie dodatkowego urlopu 10 dni dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym. Jeżeli pracuję już 5 lat w firmie i od 2008r. posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany) ważne do 2011r. i chciałabym je teraz pokazać pracodawcy to od kiedy nabywam ten urlop? Jeśli pokażę je 05.08.2010r., a orzeczenie wydane jest dnia 15.01.2008r. Magdalena

Powyższy problem regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a dokładniej przepis art. 19 tej ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Co to oznacza dla Pani? Jeżeli została Pani zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w styczniu 2008 r., to nabywa Pani prawo do dodatkowego urlopu po przepracowaniu 1 roku (tj. 12 miesięcy). Przypuśćmy, że zaliczono Panią do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od dnia 15 stycznia 2008 r. Termin 1 roku pracy, niezbędny do nabycia prawa do dodatkowego urlopu, minie więc 15 stycznia 2009 r. Wówczas prawo do urlopu dodatkowego nabędzie więc Pani w dniu 16 stycznia 2009 r. Od tego dnia, oprócz 20 dni urlopu wypoczynkowego, które przysługują Pani z mocy kodeksu pracy (w przypadku przepracowania powyżej 10 lat- prawo to wynosi 26 dni), ma Pani prawo do dodatkowych 10 dni urlopu, przysługującego na mocy przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przy obliczaniu powyższych terminów proszę dokładnie sprawdzić w treści decyzji orzekającej o Pani niepełnosprawności, od kiedy dokładnie (dzień, miesiąc, rok) organ wydający decyzję zaliczył Panią do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- fakt, iż otrzymała Pani decyzję w miesiącu styczniu 2008 r. nie musi wcale oznaczać, że od tego momentu jest Pani osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności- być może decyzja określa ten moment nieco później- wówczas 1 rok (tj. 12 miesięcy), od którego zależy nabycie prawa do dodatkowego urlopu należy liczyć od daty określonej w decyzji jako dzień, od którego zaliczono Panią do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Reasumując tą część wywodu, odpowiedź na pytanie dotyczące terminu od którego przysługuje Pani dodatkowy urlop, brzmi: nabyła Pani prawo do urlopu dodatkowego po przepracowaniu 1 roku od dnia zaliczenia Pani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 

Kolejną sprawą jest sposób, w jaki pracownik zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa. Rozumiem, że od momentu, w którym nabyła Pani prawo do dodatkowego urlopu, nie poinformowała Pani o tym fakcie swojego pracodawcy ani nie skorzystała Pani z urlopu- ani w 2009 r. ani w obecnym, 2010 r. Z orzecznictwa sądów wynika, iż prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Co za tym idzie, niepoinformowanie pracodawcy o przysługującym pani prawie do dodatkowego urlopu nie może powodować, że nie może Pani skorzystać z tego prawa. A więc niewiedza Pani pracodawcy o tym, że jest Pani osobą niepełnosprawną w stopniu, umożliwiającym nabycie prawa do dodatkowego urlopu, nie oznacza, że prawo to przepada. Nie może być tak, że prawo do dodatkowego urlopu przysługuje tylko temu pracownikowi, który takie orzeczenie o niepełnosprawności przedłoży pracodawcy (z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r., II PK 339/04). Tym bardziej pracodawca nie może odmówić przyznania prawa do urlopu dodatkowego, jeżeli w Pani aktach pracowniczych znajduje się wspomniane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji warto więc w Pani sytuacji, oprócz zgłoszenia zamiaru skorzystania z dodatkowego urlopu przysługującego za 2010 r., upomnieć się również o zaległy, niewykorzystany urlop dodatkowy za 2009 r. Proszę pamiętać, że nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego (także dodatkowego) stanowi wykroczenie pracodawcy przeciwko prawom pracownika, zagrożone wysoką karą grzywny!

Wniosek:
Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, nabyła Pani prawo do urlopu dodatkowego po przepracowaniu 1 roku od dnia zaliczenia Pani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Powinna więc zgłosić się Pani do swojego pracodawcy w każdej chwili, aby uwzględnił Pani dodatkowe 10 dni urlopu w planie urlopów bądź w inny sposób wyraził zgodę na wykorzystanie urlopu w terminie uzgodnionym. Ponadto warto spróbować „powalczyć” o zaległy, niewykorzystany urlop dodatkowy, do którego nabyła Pani prawo w 2009 r. Pani pracodawca zapewne będzie bronił się faktem, iż nie wiedział o przysługującym Pani prawie, ale nie jest to wystarczające usprawiedliwienie, Z orzecznictwa sądów wynika, iż nie ma Pani obowiązku występować do pracodawcy o przyznanie urlopu dodatkowego, aby móc korzystać z prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nieuzyskanie przez Pani pracodawcę wiadomości o przysługującym Pani z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może oznaczać tylko tyle, że Pani pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy. Jednakże brak winy Pani pracodawcy nie unicestwia samego prawa do urlopu wypoczynkowego (w tym za 2009 r.), może jedynie mieć znaczenie przy rozpatrywaniu roszczenia o ekwiwalent pieniężny przysługujący ,,w razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części" (art. 171 § 1 k.p.).

Marek Gruchalski 
Chcesz zadać pytanie naszemu prawnikowi? Prześlij je na adres: prawnik@podajdalej.lm.pl.
Odpowiedź zamieścimy na naszym forum.


Dobruchna
Komentarzy: 2
Komentarz
Odp:
Odpowiedź #2: 19.01.2014, 15:09:21
Ja w Orzeczeniu mam tak napisane niepełnosprawność istnieje od 01.10.2010r. i drugi pkt. w tym samym orzeczeniu ustalony stopień niepełnosprawności umiarkowany datuje się od 21.01.2011r.
A pracodawca udzielił mi urlop zdrowotny po roku od daty KIEDY byłam na KOMISJI lekarskiej czyli 7.03.2012r.
Czy w związku z tym mogę dochodzić swoich rozszczeń za złamanie prawa jak wyżej?
Dobruchna
Komentarzy: 2
Komentarz
Niepełnosprawni w pracy
Odpowiedź #1: 19.01.2014, 14:53:15
Uległam wypadkowi w pracy stwierdzony przez sąd. Zatrudniona byłam na stanowisku z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawnym umiarkowanym. Przyczyną było "poślizgniecie się na czymś rozlanym na posadzce ".I to zostało uwzglednione w toku postępowaniu przed sądem i uznane za wypadek w pracy.Natomiast argument ,który podnosiłam iż tego dnia kiedy uległam wypadkowi jako osoba niepełnosprawna byłam sama w pracy gdzie na codzień pracuje ze mną 3 osoby. dwie osoby otrzymały urlopy wypoczynkowe.W dzień wypadku pracowałam za trzy osoby nie miałam czasu na przerwę rehabilitacyjną .Dodam że w Sadzie przedstawiłam dokument iż nie były to pierwsze praktyki,że zostawałam na stanowisku sama ale pracodawca wykorzystywał to wiele razy.
Czy jeszcze mogę coś z tym zrobić ?czy w postepowaniu ewentualnym odpowiedzialności cywilnej to będzie argument na przeciążanie pracą niepełnosprawnnej i przyczynnienie się do wypadku.

Co Medycyna Pracy która wydała orzeczenie z zapisem wymaga stanowiska dla osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem umiarkowanym.

Czy w tej drugiej sytuacji (odpowiedzialność parazawodowa)mogę dochodzić od pracodawcy wg art.300kp roszczeń odszkodowawczych i na jakiej drodze
czy w myśl art 229&kp byłam zdolna do pracy tego dnia wypadkowego w takich okolicznościach .W orzeczeniu lekarza Medycyny Pracy brak konkretnych zastrzeżeń dlatego wymagano odemnie czego chciano nawet pracy za troje.Dziękuję proszę o odpowiedź.Dobruchna
Użytkownik:
Hasło:
Zapomniałem hasła       Rejestracja